Loutkářská Chrudim získala mezinárodní značku kvality EFFE

Festival Loutkářská Chrudim

Loutkářská Chrudim získala mezinárodní značku kvality EFFE

Značka EFFE je evropskou známkou kvality pro mimořádně kvalitní umělecké festivaly, které prokazují svou angažovanost v oblasti umění, zapojování komunity a mezinárodní otevřenost. Jde o evropskou značku iniciovanou Evropskou festivalovou asociací – European Festivals Association (EFA) za podpory Evropské komise a Evropského parlamentu.

Značka byla festivalu Loutkářská Chrudim udělena po posouzení mezinárodními odborníky z festivalového světa za splnění minimálně 7 z následujících 10 standardů kvality:

  • představuje ucelený a kurátorsky sestavený umělecký program;
  • soustavně podporuje umělecký rozvoj;
  • poskytuje příležitosti začínajícím nebo inovativním umělcům k tvorbě nebo prezentaci ve svém programu;
  • je zakořeněn v místní komunitě a podporuje vazby mezi účinkujícími a publikem. Festival do svých projektů zapojuje místní umělce i místní publikum;
  • pomáhá zvyšovat přístup ke kultuře a přitahuje různorodé publikum;
  • přijímá opatření k větší udržitelnosti. To se může týkat životního prostředí, ekonomiky, obchodních modelů a sociálních dopadů;
  • pomoc při utváření, podpoře a propagaci mezikulturních zkušeností svého publika a umělců;
  • přijímá zásady inkluze při své praxi;
  • investuje do inovací a budování kapacit;
  • zapojuje publikum, například prostřednictvím vzdělávacích programů.
EFFE Label 2022-23