Autor: Michal Drtina

Festival Loutkářská Chrudim

Hlavní program 73. loutkářské Chrudimi

Inscenace v hlavním programu bude reflektovat lektorský sbor ve složení:Michaela Homolová (režisérka, pedagožka KALD DAMU, ČR), Irena Marečková (scénografka, ČR), Johana Bártová (režisérka, ČR), Jakub Maksymov (režisér, umělecký šéf Divadla loutek Ostrava, ČR), Jakub Šulík (scénograf a muzikant, ČR) a moderátor diskusí Jakub Hulák. Program bude zveřejněn po jednání programové rady, které se uskuteční 1. května 2024.

Open program 73. loutkářské Chrudimi

Program připravujeme a včas zveřejníme.

Koncerty 73. loutkářské Chrudimi

Program připravujeme a včas zveřejníme.

Pouliční show – „Nautrilus ZŮM“ Divadlo KVELB Ateliér

Pouliční loutkářský festival 2024

Koná se v ulicích v centru města Chrudim v neděli 30. června 2024 Připravena jsou různá hudební vystoupení, koncerty, divadla, kramářské písně, flašinet, slam poetry, workshopy, happeningy, hry, řezbovaný kolotoč a další setkání různého druhu. Program připravujeme

Dílny pro veřejnost

Dílny pro veřejnost 2024

Dílny připravujeme, vše bude připraveno včas.

Příměstský loutkový tábor

Příměstský tábor 73. loutkářské Chrudimi

Loutkový příměstský tábor pro děti od 8 do 11 let v rámci 73. loutkářské Chrudimi.(věkovou výjimky lze dohodnout předem s organizátory) Pořádá Spolek pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s Chrudimskou besedou. Termín: 29.6.-3. 7. 2024 vždy od 8:30 do 17:00 a 4. 7. od 8.30 do 15.00 v Divadle Karla Pippicha a v dalších…
Read more