Historie festivalu

Festival Loutkářská Chrudim

V roce 1951 vznikl v Chrudimi nejstarší nepřetržitě dosud trvající loutkářský festival na světě – Loutkářská Chrudim – v hlavním programu uvádí výběr toho nejlepšího z českého amatérského loutkového divadla v daném roce, který je doplňován inspirativními profesionálními inscenacemi dalšího programu s mezinárodní účastí. V roce 2023 se uskuteční již 72. ročník.

Loutkářství v České republice

  • Loutkové divadlo se v českých zemích hraje od 16. století. Největší rozmach zaznamenalo v 19. století a v 1. polovině století dvacátého.
    (v roce 1930 v České republice působilo přes 3000 loutkářských skupin)
  • V roce 1912 začal vycházet první loutkářský časopis na světě, který vychází dodnes.
  • V roce 1929 byla v Praze ustanovena mezinárodní loutkářská organizace UNIMA, která sdružuje téměř 100 národních organizací.
  • V roce 1952 založena loutkářská katedra na pražské DAMU, čímž se stala prvním vysokoškolským loutkářským pracovištěm na světě.
  • V roce 1972 vzniklo v Chrudimi první muzeum loutkářských kultur.
  • Od roku 2016 byla společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) dne 1. prosince.

Festival Loutkářská Chrudim

Potřeba českých loutkářů setkávat se a konfrontovat svoji práci vyvrcholila na 11. valném sjezdu Loutkářského soustředění 1.-4. července 1950 v Chrudimi, kde padl návrh, aby se v tomto městě konala přehlídka amatérských loutkářů. Do roka se tak stalo a 2. července 1951 začala 1. loutkářská Chrudim, která začala plnit úkol školy českého loutkářství, nejenom svými představeními, ale i pravidelnými diskusemi, přednáškami a semináři.

Loutkářská Chrudim byla a stále je průřezem nejlepších loutkářských inscenací jednotlivých krajů v tom kterém roce. Každoročně na ni přijíždějí stovky loutkářů zhlédnout inscenace, přemýšlet o nich, učit se nejrůznějším dovednostem a objevovat nové podněty, postupy, přístupy a trendy. Tím festival ukazuje směr, kterým se loutkové divadlo ubírá. A to je důvod, proč Loutkářská Chrudim měla a stále má smysl.

Loutkové divadlo je tak neocenitelným inspiračním zdrojem pro tvořivost v oblasti národní literatury, divadla, výtvarného umění, filmu, řemesla i folklóru. V jeho současné podobě se objevují vlivy stejně tak z tradiční domácí lidové kultury, jako z kultury evropských národů. Pestrost forem, v níž existuje, a to textová, dramaturgická, výtvarná včetně režijních přístupů dokládá kulturní rozmanitost a obohacují kulturní dialog.