Změny programu

Festival Loutkářská Chrudim

Změny programu

71. loutkářská Chrudim 2022

71. loutkářská Chrudim se uskuteční 30. 6. – 6. 7. 2022

Odložené představení Kaleidoscope Cirku La Putyka, Praha se uskuteční 1. 7. 2022


70. loutkářská Chrudim 2021

!!! POZOR !!! KONCERT PÍSKOMIL SE VRACÍ a následující koncerty PŘESUNUJEME DO LEŤÁKU, začátek v 19 h.

Prodej vstupenek v ceně 50 Kč se uskuteční na místě, cca 1 h před začátkem, v hotovosti (prosím, připravte si přesnou částku, vstupné = 50 Kč, pouze koncert 6.7. vstupné 100 Kč)

Návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení): (dle informací Ministerstva kultury Ministerstva zdravotnictví):

  • alespoň 22 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný.
  • Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
  • Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
  • Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

Podmínky pro použití respirátorů je uvedeno zde: COVID PORTÁL.

Z důvodu nemoci je představení Kaleidoscope Cirku La Putyka, Praha se představení 1. 7. 2021 nekoná. O náhradním termínu probíhá jednání. Vstupenky z 1. 7. 2021 budou platit i na náhradní termín, popř. je možné vrátiv pokladně Divadla Karla Pippicha.

 

X