Open program 72. loutkářské Chrudimi

Festival Loutkářská Chrudim

Open program 72. loutkářské Chrudimi

30.6. / pátek ve 20.00 (A, B, C)
Divadlo Karla Pippicha
60 minut / od 8 let

Malý strom
Divadlo Lampion, Kladno

dramaturgie: Matouš Danzer
režie: Jakub Šmíd
výprava: Petr Vítek
hudba: David Hlaváč
texty písní: Radek Malý
Obsazení: Kristýna Dámová | Marie Jansová | František Čachotský | Jan Pichler | Jiří Šponar

Na vrcholky vysokých hor vede vyšlapaná cesta. Je místy strmá, náročná, ale snad i správná. Čerokíové, divocí krocani, jestřábi a chřestýši to vědí, a tak po ní spokojeně kráčejí už stovky let. Chcete po ní aspoň chvíli kráčet taky?
Tak se s námi vydejte za Malým stromem – chlapcem, kterého babička s dědečkem vychovávají v horách po indiánsku. Přes kvetoucí stráně, zelená kukuřičná pole, červenající se javorové lesy, ranní mrazíky a pár odboček do světa bílého muže nás nakonec cesta zavede až tam, odkud je v noci vidět hvězdná obloha, za kterou se rozprostírají věčná loviště.
Inscenace inspirovaná tvorbou spisovatele Forresta Cartera o čerokíjském pohledu na svět a jeho obyvatele.

O souboru
Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Ve všední dny hraje Lampion převážně objednaná představení pro školní publikum, o víkendech pro veřejnost.

Kontakt: https://www.divadlolampion.cz/


30. 6. / pátek od 22.00
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
35 minut / od 13 let

Kdysi dávno v dánské říši
Za dveřmi, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Litr vína a Shakespearovo dráma, zalomcovalo to s náma, rýmy samy ze rtů se hrnou, divadelní kritici hrůzou trnou. Bude záporný Claudius k zastavení? To dozvíte se v představení.

autor hry: soubor
literární předloha: na motivy divadelní hry W. Shakespeare Hamlet
režie: Kateřina Šarounová a soubor
scénografie: soubor
loutky: předmětné
osoby a obsazení: Hamlet, Polonius – Martina Ettelová | Ofelie, Gertruda – Lukáš Haltuf | Laert, duch otce – Adéla Křepelová | Claudius, Horacio – Lucie Poskočilová

O inscenaci
Litr vína a Shakespearovo dráma, zalomcovalo to s náma, rýmy samy ze rtů se hrnou, divadelní kritici hrůzou trnou. Bude záporný Claudius k zastavení? To dozvíte se na představení…

O souboru
Soubor Za dveřmi ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou tvoří členové, kteří společně hrají divadlo už přes 10 let, a právě láska k divadlu, jídlu a teď i k vínu je spojuje a inspiruje v jejich společné tvorbě.

Kontakt: Kateřina Šarounová, k.sarounova@seznam.cz


1.7. / sobota od 11.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
50 minut / od 4 let

Zajíček a velká mrkvová záhada
Divadlo 100 opic, Praha

Papáš větvičky? Ne? A může ti to někdo dosvědčit?
Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se nedělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu – začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království. Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší děti.

Sólový projekt Dominika Tesaře.

O souboru
Divadlo 100 opic pěstuje kulturu pohádek. Vymýšlejí příběhy plné fantaskních bytostí – od upírů ochraňujících rozbité hračky, přes létající zajíce až po samotné mimozemšťany, břichabolem trnoucí od kosmických plavidel, jež spolkli. Dominik Tesař jako samojediný zabere celou třetinu repertoáru vlastními sólovými projevy. Společného však mají jeden hlavní zákon: nadšení těch, kteří si rádi hrají.

Kontakt: https://divadlo100opic.cz/


1.7. / sobota od 11.00, 14.00, 17.00 a 19.00
2.7. / neděle od 11.00, 14.00, 17.00 a 19.00

maringotka za Divadlem Karla Pippicha
40 minut / od 4 let

Moetivi Karavan / Expedice k domovu
Produkční platforma ProFitArt, Praha

Daleká cesta za blízkým domovem.

Autorky a performerky: Dominika Špalková a Bára Ungerová
Autorská spolupráce na začátku cesty: Lucie Dlabolová
Autorská spolupráce na konci cesty: Vendula Tomšů
Design: Barbora Ungerová
Scénografie: Vendula Tomšů
Hudba: Dva, Zrní, Kutya
Zvuk: Ladislav Mirvis Mirvald
Světla: Jiří Pirko Šmirk
Fotodokumentace: Jiřina Šmídová, Barbora Ungerová
Technický support: Jan Unger, Jan Tomšů
Producent: ProFitArt
Partnerské organizace: Arctic Culture Lab (Norsko), Handbendi (Island)
Podpořeno: Fondy EHP – program Kultura, Ministerstvo kultury České republiky

O inscenaci
Možná, že domov je všude tam, kde jsme my.
Projekt vstupující do krajiny i tradice.
Expedice za podstatou toho, co dělá domov domovem.

Autorské představení Dominiky Špalkové a Báry Ungerové pro rodiny s dětmi se odehrává ve speciálně upraveném karavanu, který je zároveň výtvarnou instalací.

Dominika: Doma je pro mě vroucí voda v konvici a puštěné rádio.
Bára: Doma je pro mě chleba s máslem. 
A co je pro vás doma?

Hledaly jsme odpověď na otázku, co je vlastně domov a co ho tvoří. Vydaly jsme se na cesty, které vedly daleko na sever od našich domovů – mezi sopky a lišejníky na Island a až k Sámům a sobům na sever Norska. 

Je domov místo, nebo pocit?
A mají i nomádi doma?
A mají i domádi noma?

Moetivi Karavan.
MO = doma
MOE = vzorek, ornament
TIVI = opakování, rytmus
OET = chyba, výjimka

Inspirovaly jsme se krajinou, rytmem, setkáváním se s lidmi a jejich příběhy. Skládaly jsme, rozkládaly a zase skládaly střípky ze vzpomínek, pocitů, zvuků, barev, tvarů, ornamentů, předmětů, chutí a vůní. Našly jsme tak důvěrně známé motivy, které se opakují napříč časem i prostorem. Tento obraz kaleidoskopu jsme nakonec otiskly do naší inscenace Moetivi Karavan.

Ideu představení o domově jsme sdílely s dalšími skupinami umělců na Islandu a v Norsku, a paralelně tak vznikly další dvě autorské inscenace. S našimi jedinečně pojatými pojízdnými domovy se za vámi vydáváme v projektu Moetivi Karavan.

O produkci
Produkční platforma ProFitArt byla založena v roce 2012 Šárkou Pavelkovou a Josefem Neufusem. Její zaměření je zejména na oblast nezávislého nonverbálního, fyzického a současného tanečního divadla.
Při každém projektu se společnost snaží kontinuálně vést tvůrčí týmy celým procesem produkce inscenace, po premiéře zůstává v úzkém kontaktu a je jim k dispozici i v případě, že se rozhodnou vydat cestou samostatné umělecké existence.

Kontakt: https://www.profitart.cz/


1.7. / sobota od 14.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
45 minut / od 3 let

Pohádka O Koblížkovi
Divadlo Milana Šťastného

Autorská pohádka pro herce a herečku, ve které si připomeneme, co se stane s vychloubačným Koblížkem, který ožije a uteče z domova, aby ho staroušci nesnědli. Koblížek se na útěku potkává s mnoha zvířátky, ale Koblížek jim pokaždé uteče, když ho chtějí sníst. Které zvířátko bude chytřejší než on?

Text, hudba a režie: Milan Šťastný

O souboru
Divadelník, muzikant, básník, prozaik, učitel dramatické výchovy v současné době na volné noze. Hraje pohádky dětem v mateřských školách a na ZŠ prezentuje výukové programy propojujícími literaturu, divadlo a hudbu. Koncertuje, vyřezává, učí a pracuje s dětmi.

Kontakt: https://stastnymilan2.webnode.cz/


1.7. / sobota od 16.00
Divadlo Karla Pippicha
40 minut / od 4 let

O zlaté rybce
Divadlo ALFA, Plzeň

Text: Petra Kosová na motivy lidové pohádky
Režie: Tomsa Legierski
Výprava: Bára Hubená
Dramaturgie: Petra Kosová
Hudba: Petr Vydarený
Text písní: Blanka Josephová Luňáková
Hrají: Kristýna Franková, Martin Sádlo Bartůšek, Aleš Kolovrat

O inscenaci
Klasickou pohádku pro nejmenší děti o zlaté rybě, která mluví a plní přání, ohledávají tvůrci ze všech světových stran – zkoumají mnoho verzí v nejrůznějších kulturách. Do Čech se pohádka pravděpodobně dostala díky básni Alexandra Sergejeviče Puškina Pohádka o rybáři a rybě (1833). Svoji verzi této ruské pohádky mají i slavní bratři Grimmové, v ní navíc babku ponoukají Nepokoj s Nespokojeností. Nejznámější je v tuzemsku asi verze Jana Wericha, která má název O rybáři a jeho ženě (1960). Rybář s rybářkou v ní žijí v láhvi od octa. Vznikla dokonce i jednoduchá animovaná verze této pohádky, kterou vypráví sám autor. Tvůrci a herci z Alfy se nechávají inspirovat různými verzemi a také tím, jak pohádku vnímali jako děti, a co jim v pohádce chybělo. To hlavní ale zůstává. Babka je nenasytná, chce víc a víc, a s jídlem roste chuť mít čím dál větší moc.

O souboru
Divadlo ALFA dlouhodobě patří k významným kulturním institucím města Plzně a plní nezastupitelnou úlohu v procesu kulturní a estetické výchovy především mladé generace (od předškolního věku po střední i vysoké školy, mladé dospělé publikum), jíž nabídkou své kulturní služby poskytuje zajímavou alternativu k převažující „mělké“ mediální či hospodské kultuře. Je reprezentantem soudobé kulturní vyspělosti města Plzně, Plzeňského kraje a potažmo celé České republiky v návaznosti na unikátní dědictví minulosti. Velmi často reprezentuje českou divadelní kulturu v zahraničí.

Kontakt: http://www.divadloalfa.cz


1.7. / sobota od 18.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
45 minut / od 3 let

Dášeňka
Divadlo Říše loutek, Praha

Dramatizace, texty písní, režie: Jakub Hojka
Hudba: Vojtěch Frank
Výprava: Tomáš Běhal
Hrají: Kristýna Šulcová a Jakub Hojka

O inscenaci
Každý si přeje mít pejska… A pejsek si přeje mít lidi! A tak je jasné, že když se v domácnosti objeví Dášeňka, malinké štěňátko foxteriéra, je to veliká radost. Ale také starost. Musí se naučit chodit a jíst a sedět a štěkat a kousat a… No, zkrátka vše pro to, aby byla správným a spořádaným pejskem!

Příběh o Dášeňce jistě není třeba představovat. V této adaptaci klasického příběhu se diváci setkávají s Dášeňkou, sledují její první krůčky, všechny zapeklité fáze života štěněte i psího adolescenta, až po okamžik, kdy už je Dášeňka dost velká na to, aby se vydala do svého nového domova.

O souboru
Loutkové amatérské divadlo Říše loutek bylo založeno akad. soch. Vojtou Suchardou v roce 1920. Prvním působištěm byla škola v Korunovační ulici v Praze 7. V roce 1928 se soubor přestěhoval do nových prostor, vybudovaných jako součást nové budovy Městské knihovny v Praze. Zde byla 20. května 1929 založena mezinárodní loutkářská unie UNIMA. V tomto prostoru působí soubor bez přestávky dodnes.

Kontakt: https://www.riseloutek.cz/


1.7. / sobota od 19.30
2.7. / neděle od 20.00
3.7. / pondělí od 20.30
4.7. / úterý od 20.00
5.7. / středa od 20.00

20 minut / od 5 let

Školní výlet
Václav Bartoš, Hradec Králové

Autor: Václav Bartoš, Petr Koreček
Režie: Václav Bartoš
Tvůrčí tým: Václav Bartoš

O inscenaci
Kdo byl na divadelním festivalu v Hradci Králové nebo v Hronově a neviděl Školní výlet, jako by na nich nebyl. Určitě jste o něm už slyšeli.  Někdo něco vyprávěl o fixách, autobusu nebo výletu. A současně vám jej doporučovali jako úžasnou věc, kterou jste dosud nikdy neviděli, a přemlouvali vás, abyste na něj rozhodně zašli. Doporučíme vám jej také my. Ale pozor! Jeho publikum se dělí na jeho zaryté zastánce a milovníky a poté na ty, kteří odcházejí, nevěřícně kroutíce hlavou.

O souboru
Po absolvování katedry teorie a kritiky na DAMU Václav Bartoš nesměřoval klasickou divadelní cestou. Jeho profesní život je obohacen o fascinaci československým opevněním, kde si s návštěvníky vypráví o naší historii a působí tam jako průvodce na muzeu Březinka nad Náchodem, avšak primárně se věnuje internetové reklamě. V době svých studií spravoval kulturní deník Nekultura.cz a začal experimentovat s internetovými reklamními systémy. Dnes se soustředí na rozvoj své internetové platformy PlaCla.cz na publikaci reklamních článků, která mu umožňuje trávit maximum času s rodinou, pomáhat ve veřejné sféře s rozvojem regionu a měsíc v roce vystupovat se Školním výletem.

Kontakt: Václav Bartoš, vaclav.bartos@nekultura.cz


1.7. / sobota od 19.30
Klášterní zahrady v rámci zahájení festivalu
45 minut / od 3 let

Eliška a jiné královny
Divadlo Toy Machine, Praha

Scéna, loutky a námět: Tomáš Běhal
Režie: Divadlo Toy Machine
Hudba: Tomáš Podrazil
Hrají: Tomáš Běhal a Tomáš Podrazil

O inscenaci
Loutková pohádka inspirovaná velikánkami ve svém oboru a ženami, které dokázaly překonat muže. Například jedna část se věnuje Elišce Junkové, automobilové závodníci anebo Babičce Boženy Němcové či ženské rytířce Johance z Arku.

O souboru
Divadlo Toy Machine se zaměřuje na loutkové a objektové divadlo. V našich představeních vám budeme před zraky rozehrávat obyčejné předměty denní potřeby, ale zároveň se vždy rádi odpíchneme od tradičního přístupu. Česká republika byla velkou loutkovou velmocí, kdy se nad loutkami přemýšlelo a my bychom byli rádi, kdyby jsme se k tomu zase mohli  vrátit. Loutkové divadlo nemusí být jen pro děti, proto naše pohádky jsou často dělané pro různorodého diváka a baví se na nich děti i dospělí. Některé pohádky hrajeme několik let a přibývají další. Pořádáme kreativní dílny, kdy si může každý vyrobit svoji loutku.

Kontakt: http://www.toymachine.cz/


1.7. / sobota od 20.30
Klášterní zahrady v rámci zahájení festivalu
30 minut / od 3 let

Tajemství pohádkové knížky
Lidový loutkář Jiří Polehňa

Námět, režie i loutky: Jiří Polehňa

O inscenaci
Spisovatel napsal pohádku a vy ji nejen uslyšíte, ale i uvidíte. Kašpárek se dostane do moci čarodějnice Bzinky, Kalupinka do moci Hejkala. Ale polibek z lásky vše napraví. Hejka a Bzinka slaví svatbu a vše dobře dopadne.

O souboru
Loutkové divadlo mi učarovalo již v dětství, ale až po vojně v roce 1976 jsem začal pracovat v loutkářském souboru Hradeckého amatérského divadla HAD. V roce 1991 jsem začal učit „loutkařinu“ na ZUŠ  a v HADu jsem vystupoval už jen pohostinsky. Společně se Slávkem Illichem jsme hráli jako divadlo Poli po celé republice. V roce 2007 jsem začal vystupovat sólově a líbí se mi to čím dál víc. Hraji převážně v Mateřských školách, ale i v kulturních zařízeních, na festivalech a přehlídkách pro děti i dospělé.

Kontakt: https://loutkarjirkapolehna.webnode.cz/


1.7. / sobota od 22.15
Divadlo Karla Pippicha
85 minut / od 12 let

Emil čili O Háchovi
Divadlo D 21, Praha

Autoři: Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Hudba: Daniel Čámský
Výprava: Karel Czech
Hrají: Ivana Huspeková, Hana Mathauserová, Daniel Čámský j. h., Petr Reif j. h.

O inscenaci
Uplynulo více než 75 let od smrti třetího československého prezidenta Dr. Emila Háchy. Ten zemřel při čekání na soud v nemocnici pankrácké věznice, aby byl posléze při neveřejném obřadu pohřben na vinohradském hřbitově do neoznačeného hrobu jako zavrženíhodný kolaborant a zrádce národa. Až po sametové revoluci se pak dočkal aspoň částečné rehabilitace, spory o jeho osobnost se však vedou dál a znovu se rozhořely právě u příležitosti výročí jeho úmrtí. Lze je ale vůbec někdy definitivně a spravedlivě rozhodnout? A co tyto diskuse vypovídají o dnešku a o nás samých?
Inscenace získala nominaci Ceny divadelní kritiky 2021 v kategorii Poprvé uvedená česká hra, nominaci redakce serveru i-divadlo.cz v kategorii Inscenace roku 2021 a Cenu Marka Ravenhilla 2020 a 2021 za nejlepší inscenaci současné hry.

O souboru
Jsme nezávislá profesionální scéna, která má touhu dělat divadlo po svém. Progresivně a tak, aby to nás i diváky společně vzrušovalo a bavilo. Témata pro divadelní inscenace čerpáme hlavně ze současnosti – z toho, co nás obklopuje, rozčiluje nebo rozesmívá. Limity a problémy všeho druhu nás inspirují. Baví nás adaptovat pro divadlo českou a světovou literaturu nebo svérázným způsobem interpretovat dramatické texty.

Kontakt: https://divadlod21.cz


2.7. / neděle od 10.00, 13.00 a 15.00
Scéna MED
25 minut / od 3 let

Ř.I.P.
666 entertainment, DAMU, Praha

Autor hry nebo dramatizátor: soubor
Autor a název literární předlohy: pohádka O veliké řepě
Dramaturgická úprava: David Ficek
Režie: David Ficek
Scénografie: Marie Wolfová
Loutky: Marie Wolfová
Kostýmy: Marie Wolfová
Hudba: Arja Saijonmaa a Mikis Theodorakis – Zorbas dance
Hrají: Matyáš Hadrbolec, Anastázie Dobrodinská

O inscenaci
Ve špatný čas, na špatném místě. Loutková inscenace plná humoru, škodolibosti a napětí na motivy klasické české pohádky O Veliké řepě. Jazykově bezbariérová inscenace pro diváky všeho věku.

O souboru
Tvůrčí tým vzniklý ze studentů druhého ročníku Katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU.

Kontakt: Anastázie Dobrodinská, anastazie.dobrodinska@gmail.com


2.7. / neděle od 11.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
50 minut / od 3 let

Neposlušná kůzlátka
Buchty a loutky, Praha

Režie: Vít Brukner a Buchty a loutky
Výprava: Bára Čechová
Hudba: Vít Brukner
Střídavě hrají: Zuzana Bruknerová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner

O inscenaci
Ach, ta neposlušná kůzlátka!
Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy milované…
A vlk? Ten se utopil! Mééé, mééé, přijďte se podívat!

O souboru
Buchty a loutky je nezávislé alternativní loutkové divadlo, hrající pro děti i dospělé. Byly založeny v roce 1991 v chebské ubytovně čerstvými absolventy loutkářské katedry DAMU. Od té doby mají za sebou 60 divadelních premiér pro dospělé i děti, loutkové a animované filmy a klipy, mnoho jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, hudby, výtvarného umění, filmu a jejich prolínání. Pravidelně hrají jako stálý host ve Studiu Švandova divadla na Smíchově v Praze, kde mají i své malé zázemí, jsou však stále na cestě. Odehrají okolo 250 představení ročně po celých Čechách a v zahraničí.

Kontakt: https://www.buchtyaloutky.cz/


2.7. / neděle od 14.00 a 17.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
40 minut / od 6 let

Pan Kašpar a jeho povedená rodinka
Divadlo Alfa, Plzeň

Autor: Blanka Josephová-Luňáková
Režie: Blanka Josephová Luňáková, Petr Borovský
Výprava: Ivan Nesveda
Hudba: Michal Vaniš
Hrají: Blanka Josephová – Luňáková, Martina Hartmannová, Tomáš Jereš, Jakub Hora

O inscenaci
Původní tradiční české maňáskové divadlo, které si neklade za cíl vychovávat, ale pobavit a rozesmát – s minimem textu a s maximem akcí.  Je to vykuk tenhle Kašpar. Nechová se vždycky, jak se patří, ale v jádru má dobré srdce a jeho hlavním úkolem je bavit lidi, rozesmát je. A taky tak trochu bojovat s omezeností a hloupostí různých „Škrholů“! Neboť jak praví klasik: „Nad lidskou hloupostí nelze nikdy zvítězit, ale nikdy se s ní nesmí přestat bojovat.“ Takovému druhu divadla říkáme maňásková groteska – nebo taky pěkně postaru „rakvičkárna“. Proč „rakvičkárna“?

O souboru
Divadlo ALFA dlouhodobě patří k významným kulturním institucím města Plzně a plní nezastupitelnou úlohu v procesu kulturní a estetické výchovy především mladé generace (od předškolního věku po střední i vysoké školy, mladé dospělé publikum), jíž nabídkou své kulturní služby poskytuje zajímavou alternativu k převažující „mělké“ mediální či hospodské kultuře. Je reprezentantem soudobé kulturní vyspělosti města Plzně, Plzeňského kraje a potažmo celé České republiky v návaznosti na unikátní dědictví minulosti. Velmi často reprezentuje českou divadelní kulturu v zahraničí.

Kontakt: http://www.divadloalfa.cz


2.7. / neděle od 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20 a 17.40
5.7. / středa od 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20 a 17.40

Maringotka u Divadla Karla Pippicha
10 minutová show / od 5 let

SIE7E
Ymedioteatro, Andalusie, Španělsko

Námět: ymedioteatro
Režie: ymedioteatro
Herci/manipulátoři: Álex Ramos a Santos Sánchez
Scénografie: ymedioteatro
Konstrukce: ymedioteatro, Pedro Sánchez a Isabel Torres
Grafická úprava: Olaavi Naamio

O inscenaci
Loutkové představení pro všechny věkové kategorie, které spojuje pouliční a interiérové divadlo. Dvě představení v jednom, která vytvářejí nezapomenutelný zážitek. Divadlo, které jste ještě neviděli. Divadlo na kolečkách, ve kterém si na pouhých sedmnácti metrech čtverečních skupina patnácti lidí užije do detailu propracované miniaturní jeviště. Na něm se odehrají překvapivé komediální skeče založené na manipulaci s předměty denní potřeby, které před vašimi zraky magicky ožijí a budou vám vyprávět své emotivní příběhy.

O souboru
Ymedioteatro je profesionální divadelní společnost tvořená pevným profesionálním týmem z Torreperogil, Jaén (Andalusie – jižní Španělsko). Vytváří činoherní, loutkové a novocirkusové projekty. Od roku 2006 vzniklo šest inscenací, které společnost etablovala do programu významných festivalů ve Španělsku (např. Fira Tàrrega, FETEN, Fira de Titelles de Lleida atd.), ale především na nejvýznamnější evropské festivaly pouličního umění, objektového a vizuálního divadla, loutkářství i nového cirkusu. V posledních letech se 80 % produkce souboru odehrává mimo Španělsko. Show SIE7E vznikla v roce 2011 a stala se inovativní podívanou, která spojuje pouliční a loutkové divadlo.

Kontakt: http://www.ymedioteatro.com/en/


2.7. / neděle od 17.00 a 20.00
Scéna MED
45 minut / od 15 let

Svatá hlava
Divadlo My, Plzeň

Autor hry nebo dramatizátor: Hana Lehečková
Autor a název literární předlohy: Hana Lehečková: Svatá hlava
Dramaturgická úprava: Renata Vordová, František Kaska
Režie: Renata Vordová
Scénografie: Renata Vordová, František Kaska
Kostýmy: Renata Vordová, František Kaska
Hudba: Leonard Cohen – Alexandra Burke, Divokej Bill, Rytmy země – hudba k sontánním
Hrají: František Kaska, Jana Kosová

O inscenaci
Svatá hlava je oceněná novela (někdy nazývaná psychotická) mladé české autorky Hany Lehečkové. Nemá tátu, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi zažívá krušný život plný dluhů, šikany, posměchu, domácího násilí.  Když ale vezme do ruky propisku a sešit, už není chudáček, ale svatý člověk obdařený nadpřirozenými schopnostmi. Život na pomezí reality a bludů. Než spasíš svět, zachraň sám sebe.

O souboru
Divadlo My existuje již dlouho, dlouho, dlouho. V posledních letech se věnuje nepravidelnému projektu Čítání lidu. Svatá hlava je po delším čase pokus o divadelní tvar.

Kontakt: Renata Vordová, renata.vordova@seznam.cz


2.7. / neděle od 18.00
Divadlo Karla Pippicha
50 minut / od 12 let

Kytice vol.2
Johan & Petr Vydarený, Plzeň

režie: Petr Vydarený a kol.
výprava: Tereza Vydarená
hrají: Petr Besta, Dan Horečný, Robert Kroupar
dramaturgická spolupráce: Petra Kosová, Roman Černík
produkční spolupráce: Ondřej Sosna, Eva Kraftová
technická spolupráce: Jan Strnad
foto: Vít Štaif
produkce: Moving Station a Johan, z.ú.

O inscenaci
Hororové balady na motivy Karla Jaromíra Erbena. Kdo vlastně trpí, když všichni umřou? Kdo vypráví příběhy, co po nás zůstanou? Kdo nám přinese kytici na hrob, když husar, vůz a kohout leží v koutě? Aneb tragédie pozůstalých.
Příběhy plné protikladů tradičních balad a současného jazyka se mísí s reálnými zkušenostmi herců. Ti v přímém přenosu sdílejí svůj pohled na to, jak se Kytice promítá do současného života.
Několik balad zpracovaných ve zkratkovité podobě a hravou formou jsme převedli na jeviště, aby zaujaly mládež a zároveň ji dovedly k nadčasovosti Erbenova díla.

Inscenace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury a Statutárního města Plzeň.

O souboru
Soubor vznikl k realizaci této inscenace. Je složen z herců Divadla Alfa a Studia DAMÚZA.

Kontakt: https://www.johancentrum.cz/


3.7. / pondělí od 10.00 a 17.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
45 minut / od 3 let

O třech kůzlátkách
Divadlo U plotny, Sezimovo Ústí

Scénář, režie, hrají: Jana Hubka Vanýsková
Výtvarná spolupráce: Eva Volfová
Výroba loutek: Andrea Šáchová, Oldřich Svoboda, Ondřej Drábek
Výroba kulis: Ivan Szuták

O inscenaci
Klasický pohádkový příběh o jedné rodinné tragédii se šťastným koncem. Skončí nakonec kůzlátka u vlka v břiše? Zachrání je máma koza? A co s ním, s tím netvorem obludným?

Dřevěné loutky malých neposedných sourozenců, strašidelný vlk a popletený kouzelník. Tohle vše a mnoho překvapivých událostí vás čeká v dobře známé pohádce pro menší děti. Budou se možná trošku bát, ale určitě víc smát!

O souboru
Divadlo U plotny je malý soubor, který vznikl doslova U plotny, proto ten název. Jeho hlavní protagonistce, herečce Janě Hubka Vanýskové, se začaly rodit děti, a jelikož se nemohla smířit s představou, že se bude následující roky soustředit pouze na kašičky a dětské zadečky, rozhodla se vytvořit si divadlo sama, popřípadě s kolegyní, kterou stihl stejný osud. Zkoušky tedy probíhaly zásadně mezi sporákem a dětským pokojem, rekvizitami byly plyšáci zrovna odhozené dětmi a produkční telefonáty probíhaly často v dětském ryku.
Divadlo U plotny se věnuje zatím hlavně dětem. Ale takřka každému dětskému představení je logicky přítomen rodič, a tak jsou všechna představení prošpikována a protkána poetikou, která zaujme i dospělého. Představení jsou autorská, náměty jsou čerpány z momentální mentální situace protagonistů.

Kontakt: http://divadlouplotny.cz/


3.7. / pondělí od 13.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
50 minut / od 3 let

O Zlatovlásce
Divadlo Víti Marčíka, Drahotěšice

Scénář a režie: Vítězslav Marčík
Výprava a loutky: Jan Růžička a Pavel Krejčí
Účinkuje: Vítězslav Marčík a koník Zdeněk
Hrací strojky: z dědictvní po dědečkovi Jaroslavu Juříčkovi

O inscenaci
Tato hra spatřila světlo světa v květnu 1999 a její uvedení na tuzemské přehlídce Přelet nad loutkářským hnízdem (na podzim téhož roku) znamenalo, s jistou nadsázkou, průlom v tatínkově kariéře, když mu otevřelo dveře na přední evropské festivaly. Kromě ceny Erik za nejlepší inscenaci roku 99 si z tohoto festivalu odvezl i pozvání na největší mezinárodní přehlídku loutkového divadla v Charleville-Mézieres. Na této „divadelní tržnici“ zaujala Zlatovláska svou hravostí a přímočarou komunikací s divákem ředitele další z významných evropských mezinárodních přehlídek, Julia Michela, a tak se Jiřík s houpacím koníkem, magnetickou mouchou, drakem Fénixem a zlatovlasou pannou dostal z hosínského smetiště až do španělské Segovie (v květnu 2001) a o rok později dokonce až na Mallorcu (Publikum, s duší dětsky hravou a otevřenou tatínkovu bláznovství, získalo si Jiříkovy sympatie a on se rozhodl naučit se jazyku jejich rodnému).

O souboru
Jsme rodinné divadlo žijící na statku v Drahotěšicích, s poštou a policejní stanicí v Hluboké nad Vltavou. A i když často hraji a jsem na jevišti sám, tak bych bez své ženy, dětí a teď i zetě, vnoučat, snach a babiček, jedna s námi bydlí a občas i hraje, i bez táty a tchána (oba jsou už mrtví), ale i našich přátel a známých, hrát prostě nemohl.
Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec – to slovo mě dost uráží.
Prý jsem „zjev z Jižních Čech“. To se mi líbí, i když jsem Moravák.
Asi jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte.
Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být „komediant Boží“. Komediant Boha, který nemá tvář ani jméno, a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny neskutečně miluje.

Kontakt: https://www.vitamarcik.cz/


3.7. / pondělí od 15.00 a 19.30 (A, B, C)
Divadlo Karla Pippicha
70 minut / od 10 let

Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a Zbojník
Divadlo Drak, Hradec Králové a Bábkové divadlo Bratislava

Scénář: Peter Galdík, Tomáš Jarkovský
Režie: Šimon Spišák, Jakub Vašíček
Scéna: Karel Czech
Kostýmy: Tereza Vašíčková
Hudba: Daniel Čámský
Dramaturgie: Peter Galdík, Tomáš Jarkovský
Produkce: Barbora Kalinová
Výkonná produkce: Martina Štětinová
Hrají: Frederika Kašiarová, Pavla Lustyková, Milan Hajn, Šimon Dohnálek, Ĺubomír Piktor, Ĺuboš Janák

O inscenaci
Věděli jste, že československé loutkářství je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO? Je to tak! Českým a slovenským loutkářům, stejně jako jejich věrným divákům, se tak dostalo celosvětového uznání, čímž bylo završeno letité úsilí generací našich předchůdců. Současní čeští a slovenští loutkáři se proto nyní sešli, aby spojili všechny své síly, veškerý svůj um i to nejlepší ze svých tradic a tento významný úspěch společně oslavili. A jak jinak oslavit československou loutkářskou tradici, než premiérou zbrusu nové, přitom zcela tradiční a hlavně dokonale československé loutkové hry, neboli kusu? Prohledali jsme proto fundusy, archivy i muzea na obou březích řeky Moravy, uspořádali veřejné sbírky a výsledek všeho toho snažení nyní představujeme Vám. Nuže, dámy a pánové, zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí tradiční československou loutkovou hru: Kašpárek a zbojník! Třicetileté výročí rozpadu Československa nabízí jedinečnou příležitost divadelně reflektovat mimořádný fenomén, jímž je ojedinělá blízkost dvou národů, které na 75 let spojily svůj historický vývoj a která nejspíš nemá ve světě obdoby. Jak ji ale vnímáme dnes? A jak ji dnes v obou zemích vnímá dětský divák, pro nějž je soužití ve společném státě již jen kapitolou v učebnici dějepisu? Po těchto otázkách chceme pátrat prostřednictvím autorské česko-slovenské inscenace, která na půdorysu původního příběhu ohledává různé podoby současného vztahu mezi Čechy a Slováky. Jeho politický rámec zmizel, společné televizní programy jsou také pryč, co tedy jako pojítko zbývá? Několik účtů youtuberů, kteří jsou populární tam i tam? Zdá se, že je toho přece jen víc…

O souboru
Divadlo DRAK bylo založeno v roce 1958 a záhy se stalo nejen oblíbeným loutkovým divadlem, ale také spolutvůrcem rozvoje celého českého a posléze světového loutkářství. Mnohé jeho inscenace přinesly neotřelé a často objevné postupy, za které získalo mnoho cen doma i v zahraničí. Jeho působnost tedy sahá daleko za hranice regionu a značka Divadla DRAK má mezinárodní renomé.
Divadlo hraje svá představení pro nejširší věkovou adresu. Od dopoledních představení pro děti z mateřských školek a škol, přes sobotní představení pro celou rodinu, až po večerní představení věnovaná dospívajícím a dospělým divákům. Vedle toho rozvíjí také velkou šíři dalších tvůrčích aktivit, které z něj činí otevřenou a moderní kulturní instituci.

Bratislavské loutkové divadlo je důležitý prostor, který své diváky nejen baví, provokuje a inspiruje, ale jim prostřednictvím divadelních a uměleckých prostředků umožňuje duchovní růst, zvyšuje jejich kulturně-společenské povědomí, dává podněty, aby rozvíjely své názory a schopnosti, upozorňuje je na vlivy, které mohou podněcovat rasovou, náboženskou či jakoukoli jinou formu diskriminace. Je to místo uměleckých setkání, komunikace a sociální interakce, ve kterém klademe důraz na kvalitu a vysokou uměleckou i lidskou úroveň.

Kontakt: https://www.babkovedivadlo.sk/, https://draktheatre.cz/


4.7. / úterý od 9.00, 13.00 a 17.00
Vinárna Muzeum
30 minut / od 6 let

Veliká řepa
Rozinky a jablka, DAMU, Praha

Režie: Michaela Čajkovičová
Scénografie: Josefína Holcová
Loutky: Josefína Holcová
Druh loutek: předmětné
Hrají: Ana Nežmah, Danny Takieddin, MIchaela Čajkovičová, Josefína Holcová

O inscenaci
Čistý stůl. Skalpel. Rukavice. Dezinfekce. Ochranné brýle. Studené světlo. Prostředí, ve kterém se rodí život. Autorské zpracování pohádky O veliké řepě.

O souboru
Jsme soubor, který vznikl v polovině studia druhého ročníku na DAMU, při tvorbě loutkové inscenace Veliká řepa. Zatím fungujeme tedy přibližně půl roku, ale už teď spolupracujeme na další dětské pohádce se Studiem Damúza.

Kontakt: Michaela Čajkovičová, 26michala@gmail.com


4.7. / úterý od 14.00 a 17.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
40 minut / od 3 let

FimfárumTomáš
Podrazil & DAMÚZA, Praha

Scénografie: Tereza Černá
Koncept, hraje: Tomáš Podrazil
Knižní předloha: Jan Werich

O inscenaci
Loutková pohádka pro celou rodinu na motivy slavné knihy J. Wericha. ..a co to vlastně je, to „fimfárum”? Fimfárum je proutek, který je jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska, který se vejde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, všechno v jeho okolí ztuhne a znehybní jako na obrázku. Nepohne se, dokud se jím nešvihne podruhé. Existoval pouze jeden a ten měl čert…

Projekt vznikl s laskavou podporou Hlavního města Praha, MKČR a Nadace Život umělce.

O souboru
Loutkoherec, hudebník, zástupce statutárního předsedy Toy Machine o.s. Narozen 22. srpna 1987 v Hradci Králové. Absolvent alternativní a loutkové katedry na DAMU v Praze v ročníku doc. Marka Bečky. Momentálně kromě divadla studuje mediální studia na Fakultě sociálních věd na UK v Praze. Na svém kontě má režie představení jako O Šetkovi, Dešťové víly atd. Hraje též pod Studiem DAMÚZA.

Kontakt: https://damuza.cz/, https://www.toymachine.cz/


4.7. / úterý od 15.00
Divadlo Karla Pippicha
45 minut / od 5 let

Teď!
Naivní divadlo, Liberec

Divadelní koncert o plynutí času.

Autor: Radek Malý
Koncepce: Michaela Homolová, Vít Peřina, Kamil Bělohlávek, Radek Malý
Režie: Michaela Homolová
Výprava: Kamil Bělohlávek
Hudba: Ivan Acher, Matej Benko, Vít Brukner, David Hlaváč, Martin Konvička, Marka Míková, Tomáš Procházka, Vojtěch Procházka
Hudební spolupráce: Miroslav Ošanec
Hrají: Miroslava Bělohlávková, Veronika Košvancová – Khomová, Markéta Sýkorová, Petr Jelínek, Miroslav Ošanec, Marek Sýkora, Petr Štěpánek, Martin Šulc, Antonín Týmal

O inscenaci
Rok. Dvanáct měsíců v roce. Týden a jeho sedm dní. Čtvero ročních dob. Noc, která střídá den, a ráno moudřejší večera. Všední dny následované víkendem, či nekonečně dlouhý školní rok zakončený kratičkými prázdninami. A také hodina, minuta, vteřina… Teď!
Čas, jeho rozmanité fáze i neustálé plynutí. A také odlišné vnímání času z pohledu dětí i dospělých. To jsou témata nové hudební inscenace Naivního divadla – či spíše divadelního koncertu pro nejmenší děti. Hudbu k jednotlivým písním složilo hned osm různých tvůrců. Všichni zvolení autoři hudby mají něco společného s tvorbou pro divadlo a s většinou z nich se diváci už v Naivním divadle potkali (Ivan Acher, Matej Benko, Vítek Brukner, David Hlaváč, Martin Konvička, Marka Míková, Tomáš Procházka a Vojta Procházka).
Autorem textů písní i básní je jeden z nejuznávanějších současných autorů pro děti, Radek Malý. K jeho tvorbě se Naivní divadlo inscenací Teď! vrací po několika letech, které uplynuly od premiéry oceňované inscenace Čechy leží u moře, atmosférické koláže z veršů obsažených v jeho knize Moře slané vody. Tentokráte Radek Malý napsal písňové i básnické texty přímo na míru inscenace. Ta vrcholí v tom kratičkém okamžiku, kdy se starý rok potkává s novým.

O souboru
Naivní divadlo Liberec vzniklo v roce 1949 coby jedno z prvních profesionálních českých loutkových divadel. Patří ke špičce současného loutkového divadla a hraje především pro děti a mládež. Každé dva roky je organizátorem mezinárodního festivalu Mateřinka, zaměřeného na loutkové inscenace pro děti předškolního věku. Naivní divadlo programově klade důraz na původní autorskou tvorbu a především se vytrvale snaží o produkci inscenací loutkových, bez ohledu na to, zda se pod pojmem loutka skrývá figurativní, objektové či jakkoliv jinak výtvarné divadlo.

Kontakt: https://www.naivnidivadlo.cz/


5.7. / středa od 10.00 a 15.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
40 minut / od 4 let

Sem už se nikdo nevejde
Čmukaři, Turnov

Autor hry nebo dramatizátor: Daniela Weissová
Režie: Daniela Weissová
Scénografie: Jaroslav Ipser, Viktor Piterka
Loutky: Jaroslav Ipser, Daniela Weissová
Druh loutek: marionety
Hrají: Daniela Weissová

O inscenaci
Pohádka o malém království a králi, který nechce vystrojit svatbu své dceři. Aby jí zabránil, dá se do spolku s čerty. Ale princezna je chytrá a zařídí se po svém. Nakonec se ženich do království vešel.

O souboru
Autorské představení členky divadla Čmukaři, z.s.

Kontakt: http://www.cmukari.cz/kontakt.html


5.7. / středa od 13.00, 15.00, 17.00 a 20.00
Jeviště Divadla Karla Pippicha
30 minut / od 5 let

VAR
GAFA Kolektiv, DAMU, Praha

Autor hry nebo dramatizátor: kolektiv
Sestavovatel: kolektiv
Dramaturgická úprava: Jakub Vaverka
Režie: Josef Neudeker
Scénografie: Anna Hubená
Loutky: Anna Hubená
Druh loutek: předmětné
Hudba: Josef Neudeker
Hudební doprovod: Josef Neudeker
Další spolupráce: Sara Madarová – spolupráce na vytvoření původního konceptu
Otakar Matouš – technická konzultace
Hrají: Martin Micouch, Danny Takieddin

O inscenaci
V post-apokalyptiské totalitní spolecnosti se hlavní hrdina rozhodne uprchnout z pracovního tábora. Čeká ho šťastný návrat domů, nebo ho systém nakonec semele?

O souboru
GAFA KOLEKTIV je uskupením, které vzniklo na DAMU v roce 2023 převážne ze studentu 2. ročníku Katedry alternativního a loutkového divadla.

Kontakt: Josef Neudeker, neudeker.josef@gmail.com


5.7. / středa od 16.00 a 18.00
Scéna MED
50 minut / od 5 let

Čert tě vem!
Divadlo LokVar, Praha

Autoři: Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček
Úprava a režie: Peter Vargga
Výprava: Bára Hubená
Hudba: Milan Potoček
Hrají: Lenka Veliká, Martin Veliký

O inscenaci
Pohádka o lidských neřestech a taky trošku o lásce. Strhující příběhy o Chamtivosti, Lenosti, a Obžerství. Nebojte, nezapomeneme ani na Chtíč. Taky vás čeká Závist, stará jako lidstvo samo. A co dál? No ano, Hněv. A naše skvělá Hněvna. Že nevíte , co, nebo kdo to je? Poznáte! Ve všech rolích se vám představí spanilá Elfrída a nepřekonatelný Karlo Kumpáno. No vám ještě něco chybí? Je to tak. Pýcha. Ta dokáže zamotat lidské osudy.

O souboru
Jsme spolužáci a absolventi Katedry Loutkového a Alternativního divadla DAMU a dlouholetí spoluhráči nejdříve z Dejvického divadla, poté z Divadla v Dlouhé, nyní na volné noze.
Po letech převážně činoherního divadla se nám zastesklo po loutkách, a tak jsme v roce 2002, kdy naše domovská scéna byla pod vodou, založili LokVar. Zakládajícími členy jsou Ivana LOKajová a Peter VARga, postupně jsme se rozrostli o další spolužáky Martina Velikého, Markétu Pellarovou a Pavla Tesaře. Stálý tým tvoří režiséři Arnošt Goldflam, náš ročníkový guru, Michaela Homolová, naše spolužačka, autor hudby Milan Potoček a hlavně naše dvorní výtvarnice, autorka všech výprav a loutek a spolužačka Bára Hubená. Věnujeme se loutkovému divadlu pro děti, od těch nejmenších až po ty dospělé. Důraz klademe na hravost, imaginaci, loutku a hlavně na to, aby se pobavily nejen děti, ale i jejich dospělí.

Kontakt: https://lokvar.cz


5.7. / středa 18.00 a 20.00
6.7. / čtvrtek 10.00 a 13.00
Vinárna Muzeum
45 minut / od 5 let

Fabula Silvestris
Musaši Entertainment Company, Praha

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová, Kateřina Bejčková, Anastázie Dobrodinská, Františka Jesenská, Boris Jedinák

O inscenaci
V lese má všechno svůj pořádek. Každý tvor, každý strom a každá houba na ten pořádek dohlíží, dokud nepřijde člověk a nepřinese svůj nepořádek, svoje smetí. Musaši Entertainment Company uvádí nonverbální loutkovou pohádku Fabula Sylvestris o vynalézavosti, píli, lásce k přírodě a domovu. Skoro každý někde bydlí. Naše doma je tam, kde jsou naši blízcí, známí. Naše doma je tam, kde máme zázemí, kde se cítíme bezpečně, kde se můžeme ukrýt. Naše doma je tam, kde to známe – město, čtvrť, vesnička, krajina. Hrdinové pohádky Fabula Sylvestris – Boban Vazba a pan Hladký jsou doma v lese. Mají tu svoje známé, sebe, můžou se ukrýt pod mech, chodit na houby. A tak o les pečují, krmí zvířátka a uklízí po nich bobky. Jenže ne každý je tak zodpovědný a pořádný. Ne každý se o společný domov stará. Co kdyby nám někdo udělal skládku v pokoji? Když se v lese objeví odpadková pevnost, není čas si nic rozmýšlet, Boban Vazba a pan Hladký musí vypátrat jejího stavitele a zatnout mu tipec!

Představení je v roce 2023 podpořeno Novou sítí z.s. v rámci programu Nová krev na scéně. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, městské části Praha 7 a Motus z.s. – Divadla Alfred ve dvoře.

O souboru
Musaši Entertainment Company je zábavní společnost zabývající se autorským divadlem, audiotvorbou, řezbářstvím, výrobou hudebních nástrojů, kovářstvím, hubkařením a jinými řemesly. Ustalujícím aktem se stalo uvedení loutkové inscenace Entomologious (2020), následovaly výpady do výtvarné sféry. Základajícími členy jsou Tereza Havlová a Adam Páník.

Kontakt: Fany Jesenská, musasi.entertainment.company@gmail.com


5.7. / středa od 20.00
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
60 minut / od 13 let

Antiguma
Brastr’s kolektiv, Praha

Autor hry nebo dramatizátor: Kristián Kašpar, Kryštof Švehlík
Režie, scénografie, loutky: Kristián Kašpar, Kryštof Švehlík
Druh loutek: marionety
Kostýmy: Kristián Kašpar
Hudba: Kristián Kašpar
Produkce a foto: Patrik Kříž
Osoby a obsazení: režisér Marek: Kristián Kašpar, herec Petr: Kryštof Švehlík

O inscenaci
Autorská inscenace, kde se diváci napřímo setkají s bizarnostmi umělé inteligence. Dovedla by AI řídit divadlo a pochopit potřebné emoce? Všechno je jen slovo a myšlenka. „Není většího utrpení, než když se mi myšlenka nevyvede ve slovech. Občas nebo vlastně často přemýšlím nahlas. A nebo potichu? Já nevím…

O souboru
Nezávislý divadelní soubor Brastr´s kolektiv, který byl založen Štěpánem Krtičkou a Kristiánem Kašparem. Dramaturgicky se na souboru podílí Johana Krtičková a graficky Magdalena Kašparová. Tento soubor jsme založili pro nezávislou tvorbu. Máme za sebou inscenace Po Fredrikovi…, Audience, Rakvičkárna a další.

Kontakt: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090367652480


6.7. / čtvrtek od 10.00 do 14.00
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
10 minut / od 10 let

Loutkomat aneb divadelní pohotovost
Brastr’s kolektiv divadlo, Praha

O inscenaci
V divadelním automatu obdrží diváci za dobrovolné vstupné deseti minutový divadelní zážitek ve formě loutkové Rakvičkárny. Tedy krátkého komediálního příběhu, ve kterém se všechny postavy zavraždí kvůli jednoduché zápletce. V případě diváckého zájmu je loutková hra doplněna zajímavým kouzlem nebo speciálním efektem.

O souboru
Nezávislý divadelní soubor Brastr´s kolektiv, který byl založen Štěpánem Krtičkou a Kristiánem Kašparem. Dramaturgicky se na souboru podílí Johana Krtičková a graficky Magdalena Kašparová. Tento soubor jsme založili pro nezávislou tvorbu. Máme za sebou inscenace Po Fredrikovi…, Audience, Rakvičkárna a další.

Kontakt: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090367652480


6.7. / čtvrtek 11.00
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha

O hlupákovi, který nosí kožich
Petr Theodor Pidrman, Brno
45 minut / od 3 let

Autor hry: Ivana Klimešová a Petr Theodor Pidrman
Autor a název literární předlohy: Frank Tashlin – Medvěd, který nebyl
Překladatel: Jiří Dvořák
Dramaturgická úprava: Ivana Klimešová a Petr Theodor Pidrman
Režie: kolektiv
Scénografie: kolektiv
Loutky: kolektiv
Druhy loutek: manekýn
Hrají: Sekretářka Marcelka a ostatní: Ivana Klimešová, Medvěd: Petr Theodor Pidrman

O inscenaci
Lidé se občas necítí ve své kůži a medvědi zase ve svém kožichu. Co když se ovšem medvěd cítí ve svém kožichu dobře, ale lidé by mu raději, hlupákovi, oblékli kůži? Příběh o tom, že lidé nemají vždycky pravdu, a že být medvědem je naprosto v pořádku.

O souboru
Ivana se s Petrem sešli při studiích na JAMU. Ivana potřebovala realizovat absolventský projekt a Petr chtěl tvořit. Doma vyrobili loutky, továrnu a les. Venku hrají pro děti a rodiny o tom, že si nemáme nechat kecat do života.

Kontakt: Petr Theodor Pidrman, Pidrman.Petr@seznam.cz


6.7. / čtvrtek od 16.30
Šapitó za Divadlem Karla Pippicha
40 minut / od 3 let

Malý pán
divadlo b, Praha

Režie: Radek Beran

Loutky: František Antonín Skála
Scéna: Radek Beran a René Krupanský
Hrají: René Krupanský a Radek Beran
Děkujeme za inspiraci F. A. Skálovi a M. Caisovi.

O inscenaci
Představení na motivy stejnojmenného filmu. Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco schází, najdete to po trmácení světem a bojích s obludami docela blízko. Vlastně za rohem. VAROVÁNÍ: Kdyby se vám loutky zdály povědomé, asi jste byli v kině..

O souboru
Jsme bývalí a současní členové divadla Buchty a loutky a jejich přátelé, nedávno jsme společně založili divadlo b. V naší tvorbě se věnujeme zejména divadlu pro děti, ale také občas i divadlu pro dospělého diváka. Zabývali jsme se jimi posledních 25 let a doufáme, že máme dostatek zkušeností, které nyní můžeme využít.

Kontakt: www.divadlob.cz