Zpravodaj Loutkářské Chrudimi

Redakce zpravodaje Redaktoři: Michal Zahálka (šéfredaktor), Jan Šotkovský, Jitka Šotkovská, Milan Hábl, Jarek Jurečka, Jacques Joseph, Františka Benešová, Kateřina Molčíková