Zpravodaj 70. loutkářské Chrudimi

Redakce zpravodaje Redaktoři: Ema Šlechtová (šéfredaktorka), Alexandra Ratajová, Michal Zahálka, Eliška Raiterová a Tomáš Blatný