(HE)ART BEATS!

Festival Loutkářská Chrudim

Mezinárodní síťovací konference o participaci v umění.
3 obory – 3 setkání – mezinárodní dialog

Loutkářství – činoherní divadlo – scénický tanec: s čím se aktuálně potýkají umělecké obory v oblasti amatérského umění a vzdělávání? Historická tradice jednotlivých oborů a jejich současná tvář: umíme předávat tradici a jak se obory inovují? Kdo a jak vzdělává? Umíme předávat zpětnou vazbu a kritiku? Jak funguje spolupráce a „prolínání“ profesionálů a amatérů? V roce 2023 budou hledat odpovědi na tyto otázky 3 odborná kolokvia, v roce 2024 „spojíme síly“ na mezinárodní konferenci (HE)ART BEATS! v Praze.

(HE)ART BEATS! FOR PUPPETRY / Srdce bije pro loutkářství

Mezinárodní kolokvium Chrudim, 1.- 6. 7. 2023

Mezinárodní odborné kolokvium zaměřené na problematiku současných tendencí v loutkovém divadle a hledání cest, jak využít loutky v celoživotním vzdělávání. Setkáním chceme povzbudit umělce i pedagogy, aby loutky a obecně prvky loutkového a alternativního divadla výrazněji zapojili do vzdělávání, osobnostního rozvoje, terapie a měli možnost sdílet výsledky své práce. Nabídneme mezinárodní zkušenosti, networking i celou řadu praktických ukázek v rámci festivalu Loutkářská Chrudim.

Veřejných diskusí a přednášek se účastní řečníci z Německa, Francie, Španělska, Holandska, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Česka.

PRO KOHO?
Pro umělce, učitele, terapeuty, kulturní managery a další profesionály v oblasti (nejen) loutkového divadla.

ORGANIZACE
Pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, p. o., Praha
Kontakt: drtina@nipos.cz

Účast na diskusích je možná po přihlášení zde >>>
nebo osobně v Divadle Karla Pippicha v době konání festivalu.

PARTNEŘI
– Výzkumný ústav divadla alternativního, loutkového a specifického KALD DAMU – odborný garant mezinárodní části kolokvia LOUTKÁŘSTVÍ
prof. Miloslav Klíma – vedoucí Výzkumného ústavu divadla alternativního, loutkového a
specifického KALD DAMU
Mgr. Kateřina Dolenská, PhD. – odborná asistentka KALD DAMU
Mgr. Nina Malíková – pedagog KALD DAMU
PhDr. Jaroslav Blecha – ředitel Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea

PROGRAM
sobota 30. 6. – příjezd, ubytování
neděle 1. 7. – středa 5. 7. odborné kolokvium
čtvrtek 6. 7. – zakončení

Harmonogram odborného kolokvia
9.00 – 12.00 odborné semináře
14.00 – 16.00 konferenční příspěvky 
14.00 – 19.00 inspirativní představení
21.00 – 23.00 večerní diskusní klub
(změna programu vyhrazena)

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.